kariannestensland(at)gmail.com

+47-41654705

©Karianne Stensland 2013

Prakt / Splendour, performance, Norsk Skulpturbiennale, Vigeland museet 2013 (Photo: Jens Bjørnstad)

Splendour

I tell the hypnotherapist that I am afraid – afraid that I am blocked and immune to the upcoming hypnosis, and that I will be unable to create splendid art. But what if the hypnosis loosens the reins and a unique work of art actually emerges? I hope it is the latter that happens. – Karianne Stensland

In her performance Splendour, Karianne Stensland lets herself be hypnotized in order to create a unique work of art in stone. In front of a live audience at the Vigeland Museum, Stensland will be hypnotized by a professional hypnotist and then move out into the courtyard with various materials and tools to start the physically demanding work of creating a sculpture.

Splendour is about the relationship between the physical and the mental, between manual labour and creativity. The craft skills become instinctive, using movements that have developed through endlessly repeated operations and corrections. What happens when this craft is to be carried out through hypnosis, without any previous knowledge or corporeal memory?

The performance is an attempt to bring art a step closer to that that which is stowed away, hidden in the interior. But Splendour also comments on the quick-fix solutions, numbness, and well-fed lethargy of our modern society, where we take the nice-and-easy way out and avoid things that take time and effort.

Prakt

Jeg forteller hypnoterapeuten at jeg er redd. Redd for at jeg er blokkert og upåvirkelig for den kommende hypnosen, og at jeg ikke vil være i stand til å utføre storslått kunst. Enn om hypnosen slipper laus alt og det enestående kunstverket faktisk trer fram? Jeg håper det er det siste som skjer. – Karianne Stensland

I performancen Prakt lar Karianne Stensland seg hypnotisere for å skape et enestående kunstverk i stein. Med publikum som vitner hypnotiseres Stensland av en profesjonell hypnotisør inne i museet, for så å bevege seg ut i borggården med materialer, stein og verktøy for å starte det fysisk krevende arbeidet med skulpturen.

Prakt handler om forholdet mellom det fysiske og mentale, mellom kroppsarbeid og kreativitet. Et håndverk ligger som hukommelse i kroppen, i bevegelsene utviklet gjennom gjentatte operasjoner og presisjoner. Hva skjer når dette håndverket skal utføres gjennom hypnose, uten kunnskapen og den kroppslige hukommelsen?

Hypnosen er et forsøk på å bringe kunsten et steg nærmere det som er bortgjemt, som ligger skjult i det indre. Men Prakt er også en kommentar til det lettvinte, det numne og mettheten som finnes i vårt samfunn, der vi velger den raskeste og enkleste veien og unngår det som krever tid og innsats.


Splendour is supported by Billedkunstnernes Vederlagsfond. In collaboration with Trondheim Hypnoterapi, by Ina Thorbjørnsen. Thanks to Norwegian Rose, by Torvald Bie.