kariannestensland(at)gmail.com

+47-41654705

©Karianne Stensland 2013

Oppblomstring / Thriving, 2014, performance at the exhibition Gold gab ich für Eisen, Gallery 2, Stamsund (Photo: Vanessa Albury)

Thriving

Thriving might be connected to several things. It may have something to do with money. Money and a longing to be stripped.

Thriving contains improvised and unnuanced fragments concerning fish, decay and growth.

Oppblomstring

Oppblomstring kan settes i sammenheng med flere ting. Det kan ha noe med penger å gjøre. Penger og savn etter å være avkledd.

Oppblomstring inneholder improviserte og unyanserte bruddstykker omkring fisk, forfall og vekst.

Oppblomstring (Thriving) is supported by Nordland Fylkeskommune