kariannestensland(at)gmail.com

+47-41654705

©Karianne Stensland 2013

Det er botn i Vestfjorden/There´s ground in the Vestfjord, video 2015, foto Åse Kristin Klausen

There´s ground in the Vestfjord, video, 2015

I decide to cross the Vestfjord in a rowboat. On the second attempt I make it. A summer day 2014 I row the same route as my ancestors’ did, as they rowed to fish in Lofoten. I spend almost seven hours on the twenty-eight km long journey from Steigen to Skrova. During the rowing I am confronted by my inadequacy and natural forces bigger than me.

There is ground in the Vestfjord, extended edition, 2015 is second attempt to recreate the journey.

Det er botn i Vestfjorden, video, 2015

Jeg bestemmer meg for å krysse Vestfjorden i robåt. På andre forsøk kommer jeg over. En sommerdag 2014 ror jeg samme rute, som mine forfedre gjorde, da de rodde Lofotfisket. Jeg bruker nesten sju timer på den tjueåtte km lange turen fra Steigen til Skrova. I løpet av roturen blir jeg konfrontert med min egen utilstrekkelighet og naturkrefter større enn meg.

Det er botn i Vestfjorden, forlenget versjon, 2015 er andre forsøk på å gjenskape roturen.


Supported by Art Council Norway, Kunsthall Trondheim, Nord-Norsk Kunstnersenter.
Special thanks to Ola Stensland, Åse Kristin Klausen, Jenny Stensland Elvestad and Pernille Voll Stensland.