kariannestensland(at)gmail.com

+47-41654705

©Karianne Stensland 2013

STORHETSTID, performance/installasjon 2013 (Foto: Monica A. Svorstøl)

ERA OF GREATNESS
An exhibition about prosperity and hypnosis. On Friday the 1st of March 2013, the artist Karianne Stensland will allow herself to be hypnotized in order to make an extraordinary work of art. With impeccable determination, the artist will employ marble from Fauske and Italy, and soapstone from Måselv in her process of creation. The hypnosis is an attempt to take art one step further. One step closer to a hidden state. Surrendered to something which might surface from the deepest depths. Below it all lies the numbness. The satiety. The hunger. The rocking of the world.

«I tell the hypnotist that I am afraid. Afraid that I am blocked and insensitive to the upcoming hypnosis, and that I will not be able to perform magnificent art. Or that the hypnosis releases everything, and a singular piece of art sees the light of day. I hope that last alternative will come to pass.»

STORHETSTID
En utstilling om velstand og hypnose. Fredag 1.mars 2013 lar kunstneren Karianne Stensland seg hypnotisere til å gjøre et enestående kunstverk. Med marmor fra Fauske og Italia og kleberstein fra Målselv, går kunstneren hardnakka i gang med oppgaven. Hypnosen er et forsøk på å bringe kunsten et steg videre. Et steg nærmere en bortgjømt tilstand. Overgitt til noe som kan komme til å komme helt innenfra. Under det heile ligger nummenheten. Mettheten. Sulten. Verdensskakinga.

“ Jeg forteller hypnoterapeuten at jeg er redd. Redd for at jeg er blokkert og upåvirkelig for den kommende hypnosen, og at jeg ikke vil være i stand til å utføre storslått kunst. Enn om hypnosen slipper laus alt og det enestående kunstverket faktisk trer fram. Jeg håper det er det siste som skjer.”Text Karianne Stensland

Supported by Rake Visningsrom/Norsk Kulturråd og Trondheim Kommune. In collaboration with Trondheim Hypnoterapi / Ina Thorbjørnsen and Arkitekturfabrikken / Jens Bjørnstad. Thanks to Norwegain Rose / Torvald Bie, Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider.