kariannestensland(at)gmail.com

+47-41654705

©Karianne Stensland 2013

The driving force in my work is the investigation and reformulation of gender, power and rank. My work comprise elements of text, drawing, music, and sculpture; often presented through performance, video or installations. Improvising both the work process and the methods used, results in a haphazardness that lends the projects an aspect of coincidences and humour. With an MFA degree from Trondheim Academy of Fine Art and studies at St. Petersburg State Theatre Arts Academy, I merges experiences of visual arts and theatre into my artistic practice.

Drivkraften i mine arbeider er undersøkelser og omformuleringer av kjønn, makt og rangordning. Mine arbeider innbefatter elementer fra tekst, tegning, musikk og skulptur, ofte presentert gjennom performance, video og installasjon. Improvisasjon i arbeidsprosess og metode, gir prosjektene et aspekt av tilfeldigheter og humor. Med MFA fra Kunstakademiet i Trondheim og studier ved St. Petersburg State Theatre Arts Academy, kobler jeg erfaringen fra visuell kunst og teater opp til egen kunsteriske praksis.